KCN Đại Đồng , Xã Hoàn Sơn , Huyện Tiên Du , Tỉnh Bắc Ninh